Quy định cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở,căn hộ chung cư

01/11/2017 | 09:58

092319baoxaydung_image001

 

Khi các chủ đầu tư xây dựng dự án chung cư đúng theo quy định pháp luật, việc mua bán giữa khách hàng và chủ đầu tư là hợp pháp, đồng những thời khách hàng đã thanh toán đủ số tiền mua nhà thì hoàn toàn có quyền được cấp phát sổ hồng cho căn hộ chung cư (hay còn gọi là giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở).

Nhiều khách hàng mua căn hộ chung cư thường gặp phải những khó khăn khi làm thủ tục cấp sổ hồng mặc dù đã được nhận bàn giao căn hộ hoàn thiện,  đi vào sử dụng được một thời gian khá lâu. Bài viết này sẽ giới thiệu cho bạn đọc một số quy định trong việc cấp phát sổ hồng cho người sở hữu căn hộ chung cư.

092319baoxaydung_image001

Điều kiện

Theo Điều 8 của Luật Nhà ở năm 2014 có quy định về nhà ở, các cá nhân có nhà ở hợp pháp thông qua hình thức đầu tư xây dựng, mua, thuê mua, nhận cho tặng, nhận kế thừa, nhận góp vốn, nhận chuyển đổi nhà ở và các hình thức khác theo quy định của pháp luật sẽ được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở với điều kiện nhà ở được cấp Giấy chứng nhận bắt buộc phải là nhà ở có sẵn.

Cũng theo điều 9 của Luật này quy định: “Đối với các nhà ở được đầu tư xây dựng theo dự án để cho thuê mua, hoặc bán thì sẽ không cấp Giấy chứng nhận cho chủ đầu tư mà người được cấp Giấy chứng nhận phải là người thuê mua, người mua nhà ở, trừ trường hợp chủ đầu tư có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận đối với nhà ở chưa cho thuê mua, hoặc chưa bán. Ngoài ra, nếu chủ đầu tư trực tiếp xây dựng nhà ở với mục đích cho thuê thương mại thì sẽ cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở cho chủ đầu tư đó.”

Đối chiếu với các trường hợp nêu trên, khi chủ đầu tư xây dựng dự án đúng theo quy định và việc mua bán giữa khách hàng và chủ đầu tư là hợp pháp, đồng thời khách hàng đã thanh toán đủ số tiền mua nhà thì hoàn toàn có quyền được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đó.

Bên cạnh đó, theo Điều 13 của Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 quy định: “Trong thời hạn 50 ngày kể từ ngày bàn giao nhà ở, căn hộ chung cư, công trình xây dựng cho người mua hoặc kể từ ngày hết hạn thuê mua nhà ở thì phải làm thủ tục để các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với khu vực đất đai cho bên mua, bên thuê mua, trừ trường hợp bên mua, bên thuê mua có văn bản đề nghị tự làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận đó”. Do vậy, nếu gặp khó khăn khi thực hiện các thủ tục xin được cấp phát sổ hồng cho căn hộ chung cư thì khách hàng có quyền yêu cầu chủ đầu tư giải thích và hỗ trợ trực tiếp thực hiện.

Hồ sơ

Theo quy định tại Điều 1 trong Thông tư của Bộ Xây dựng số 1/2009/TT-BXD ban hành ngày 25/2/2009, một số nội dung quy định về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và hướng dẫn mẫu hợp đồng mua bán căn hộ nhà chung cư trong dự án đầu tư xây dựng của tổ chức kinh doanh nhà ở; thì bên bán có trách nhiệm làm thủ tục để cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở cho bên mua, và làm hồ sơ cấp Giấy chứng nhận lần đầu khi mua nhà ở, căn hộ chung cư trong dự án đầu tư xây dựng.

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở bao gồm hồ sơ cơ sở và hồ sơ từng căn hộ chung cư.

Ngoài hồ sơ cơ sở ra, thì trong thời gian 30 ngày kể từ khi các chủ sở hữu căn hộ và chủ sở hữu phần sở hữu riêng  thanh toán toàn bộ số tiền mua theo hợp đồng mua bán nhà đất, bên bán phải hoàn thành và nộp hồ sơ của từng căn hộ cho cơ quan cấp Giấy chứng nhận, theo đó, bên mua phải giao cho bên bán các giấy tờ sau:

– Đơn đề nghị cấp phát mới Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở (theo mẫu) có chữ ký của bên mua căn hộ và phần xác nhận của bên bán.

– Hợp đồng mua bán nhà ở, căn hộ chung cư hoặc phần sở hữu riêng do hai bên ký kết; kèm theo biên bản bàn giao nhà, thanh lý hợp đồng mua bán căn hộ nhà chung cư hoặc phần sở hữu riêng căn hộ chung cư và biên lai thu các khoản nghĩa vụ tài chính của bên mua có liên quan đến việc cấp phát Giấy chứng nhận. Trong trường hợp bên mua tự ý thực hiện việc nộp nghĩa vụ tài chính thì phải giao lại biên lai này cho bên bán để đưa vào hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận.

Nếu người mua căn hộ chung cư đã thanh toán hết số tiền mua nhà trước thời điểm lập hồ sơ cơ sở thì hồ sơ cơ sở và hồ sơ đề nghị cấp phát Giấy chứng nhận từng căn hộ được lập sẽ nộp đồng thời cho cơ quan cấp Giấy chứng nhận.

Các cơ quan cấp giấy chứng nhận cần có trách nhiệm hoàn thành thủ tục cấp giấy chứng nhận cho chủ sở hữu căn hộ chung cư trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Lệ phí

Lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở lần đầu cho nhà ở,căn hộ chung cư được thực hiện đúng theo quy định tại Điều 49 của Nghị định 90/2006/NĐ-CP ban hành ngày 6/9/2006. Theo đó, quy định nộp không quá 100.000 đồng một giấy đối với cá nhân, không quá 500.000 đồng một giấy đối với các tổ chức.

Thời gian

Kể từ ngày 3/3, theo Nghị định 01/2017/NĐ-CP  đã sửa đổi, bổ sung một số nghị định thi hành Luật Đất đai, thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đai, sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất khi có thay đổi tài sản gắn liền với đất; tách thửa, hợp thửa đất, các thủ tục đăng ký đất đai đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý với thời gian tối đa là 15 ngày.

Tham khảo: vi sao nên chọn chung cư B6 Giảng Võ 

Submit Thread to Facebook Submit Thread to Twitter Submit Thread to Google