Chi tiết

Chung cư B6 Giảng Võ với 8 đợt thanh toán theo tiến độ xây dựng  phần chung cư thương mại như sau:

  • Đợt 1: đóng 20% giá trị căn hộ khi ký HDMB
  • Đợt 2 : đóng 10% giá trị căn hộ sau khi xây xong tầng 5
  • Đợt 3: đóng 10% giá trị căn hộ khi xong sàn tầng 10
  • Đợt 4: đóng 10 % giá trị căn hộ sau khi xây xong tầng 15
  • Đợt 5: đóng 10 % giá trị căn hộ sau khi xây xong tầng 20
  • Đợt 6: đóng 10 % giá trị căn hộ sau khi xây xong tầng 24
  • Đợt 7: Đóng 25% giá trị căn hộ khi nhận bàn giao nhà
  • Đợt 8: Đóng 5% khi nhận sổ đỏ
Delicious Lưu này trên Delicious